อัตราคาค่าบริการ การเพิ่มหน้าเพจ

สำหรับลูกค้าที่มีเว็บไซต์อยู่แล้ว และต้องการเพิ่มหน้าเพจ ทางเรามีบริการเพิ่มหน้าเพจ โดยมีอัตราค่าบริการและรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 หน้าเพจ ค่าบริการ 800 บาท/ 1 หน้า

รายละเอียด

  • ลงเนื้อหาตัวอักษร รูปภาพ วีดีโอ ออกแบบให้เข้ากับเทมเพลทของลูกค้า
  • ความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 2 หน้าA4 หรือไม่เกิน 2 หน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยประมาณ ดูจากรูปภาพ
  • หากมีความยาวเกินกว่าที่กำหนด ค่าบริการจะคิดเพิ่มเป็นหน้าที่ 2
  • การตีราคาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ